Procurement Managers
Vinnitsa office
Savenko Vladimir Oleksandrovitch — 067 433 39 44
Koditsa Valeriy Mirchevich — 067 430 79 87
Skaletsky Igor Olegovich — 067 430 78 93
Prisyazhnyuk Valeriy Leonidovich — 067 430 22 28
Brizhak Andrey Victorovich — 067 431 11 30
Puntus Eduard Vladislavovich — 067 432 03 32
Serdyuk Vyacheslav Anatoljevich — 067 430 44 27
Mesteshov Ivan Nikolaevich — 067 433 90 76
Purchasing group coordination
Kolesnik Irina leonidovna 067 433 90 77
Nikolajchishena Inna Arkadjevna 067 433 90 73
Gurnyak Alena Olegovna 067 496 01 01
Gorobchenko Alena Vladislavovna 067 433 25 36
Moroz Tatjyana Sergeevna 067 433 29 52
Slivko Anna Yurievna 067 604 23 22
Martsenyuk Irina Ivanovna 067 433 24 08
Zanevchik Tatiyana Victorovna 067 433 27 75
Scrobach Anastasia Alexandrovna 067 433 26 74
Gavenko Svetlana Alexandrovna 063 267 15 20
Branch in Bershadi
Snigur Nikolay Afanasjevich 067 430 40 29
Branch in Kirovograd
Shashkov Alexander Gennadjevich 050 357 57 01
Bojko Olga 050 420 50 34
Pravda Igor Yurjevich 099 038 18 20
Gorkusha Andrey Victorovich 095 282 11 83
Simbaba Nikolay Alexsadrovich 067 704 34 83
Branch in Kiev
Lyushenko Vasily Vasiljevich 050 332 66 48
Branch in Chernovtsy
Kravchuk Elena Ivanovna 067 430 40 48
Branch in Cherkassy
Klimishin Evgeniy Vasilevich 050 314 06 36
Kravchuk Lyudmila Sergeevna 067 942 17 25
Branch in Chernigov
Smokvina Yuriy Anatolievich 097 120 48 40
Branch in Ternopol
Yatsentyuk Nikolay Danilovich 067 432 34 19
Semerez Nataliia Sergiivna 098 265 13 28
Branch in Starokonstantinov
Yakimchuk Yaroslav Volodimirovich 067 585 94 94