Vinnitsa office

Koditsa Valeriy Mirchevich – 067 430 79 87
Skaletsky Igor Olegovich – 067 430 78 93
Prisyazhnyuk Valeriy Leonidovich – 067 430 22 28
Brizhak Andrey Victorovich – 067 431 11 30
Puntus Eduard Vladislavovich – 067 432 03 32
Serdyuk Vyacheslav Anatoljevich – 067 430 44 27
Mesteshov Ivan Nikolaevich – 067 433 90 76