Лушпиння соняшнику гранульоване (Пелети)

Діаметр, мм 4 – 15
Довжина, мм 5 – 25
Теплота згоряння – не менше 17 (+/- 0,2) МДж/кг
Зольність, до 5%
Масова частка вологи та летких речовин, до 12%
Кількість пилу та осипу, до 5%